Systemisch WerkIeder mens hoort vanaf de geboorte bij een familie en heeft daardoor een diepe binding met zijn ouders, zussen en/of broers. Vanuit het systeem gezien ben je via ouders ook weer verbonden met een groter systeem. Je blijft altijd lid van je familiesysteem, ook als er geen contact meer is.

Met een opstelling worden dynamieken en verstrikkingen zichtbaar en bespreekbaar. Vanuit wat zichtbaar wordt kunnen we werken naar een oplossing in het systeem. Systemisch werken geeft vaak voelbaar een verandering in het systeem.