Delenwerk (waaronder Voice Dialoque, Gestalt, NLP)Onze persoonlijkheid kent verschillende delen. Iedereen heeft een kinddeel, een dochter/zoondeel en een volwassendeel. En er kan ook een depressief - of agressief/woedend - of een spontaan/blij deel zijn. Tijdens de therapie krijg je inzicht welke delen er prominent aanwezig zijn en worden innerlijke conflicten duidelijk. Delenwerk geeft duidelijkheid over innerlijke conflicten en trauma's. Delenwerk is een overkoepelende naam waaronder verschillende methoden vallen als Gestalt, Voice Dialoque.